Sesterské projekty

Bible24 má počátek v Římě, kde se v r. 2008 při Biskupské synodě o Božím slově konala „Bible dnem i nocí“. V květnu roku 2009 se zrodila česká varianta Bible24 v Uherském Brodě. Jednalo se o 24hodinovou četbu z Nového zákona. Od té doby rok co rok přebírá štafetu jiné místo.

Noc žalmů vznikla v Brně v r. 2010 během adventu (v návaznosti na Bibli24). V následujících letech se uskutečnila i na dalších místech.

Noc s apoštoly víry proběla v rámci Roku víry. Výběr padl na patnáct apoštolských listů sv. Pavla, sv. Petra, sv. Jakuba a na List Židům.

Čtení Bible v průběhu 24 hodin proběhlo v roce 2014 v rámci olomouckých slavností Paschalia. Náplní bylo čtyřiadvacetihodinového čtení z Bible několik starozákonních spisů. Za První a Druhou knihou Mojžíšovou následovaly obě knihy Samuelovy a obě knihy Královské. Starý zákon je totiž nedílnou součástí křesťanské Bible. Zejména pak Druhá kniha Mojžíšova obsahuje příběhy, které se připomínají a slaví o Velikonocích židovských i křesťanských.

Do budoucna přemýšlíme také o Noci proroků.

Chtěli byste něco podobného uskutečnit? Napište nám, rádi předáme informace a podklady. Kontakt: andrea(zavináč)paulinky.cz