Partneři

Noc s apoštoly víry pořádá římskokatolická farnost u kostela Nejsvětějšího Srdce Páně za pomoci Dcer sv. Pavla (řeholní kongregace, jejímž úkolem je hlásat evangelium prostřednictvím sdělovacích prostředků) a s přispěním České biblické společnosti, která v ČR vydává Český ekumenický překlad Bible (ČEP) v různých formátech a provedeních a další křesťanskou literaturu pro dospělé a děti, poskytuje vydavatelskou službu církvím a získává prostředky na podporu šíření Bible.

Děkujeme dalším jednotlivým pomocníkům.