K poslechu

Zamyšlení duchovního správce P. Zdenka Wasserbauera nad 3. ročníkem kontinuální četby Písma ve farnosti

Slovo k Noci Bible od pozvaného hosta P. Prokopa Brože, děkana KTF UK

Anketa: svědectví pravidelné účastnice, zkušenost čtenáře z evangelického sboru a postřehy členky pořadatelského týmu

Krátký rozhovor s jednou z iniciátorek tohoto projektu v ČR